CreditSmile point สะสมคะแนนไว้ แลกของขวัญพิเศษได้ตรงใจราคา 8,900 บาท
ใช้คะแนน 4,500 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 8,900 บาท
ใช้คะแนน 4,500 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 8,900 บาท
ใช้คะแนน 4,500 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 3,100 บาท
ใช้คะแนน 1,530 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 35,000 บาท
ใช้คะแนน 17,580 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 4,900 บาท
ใช้คะแนน 2,480 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 4,900 บาท
ใช้คะแนน 2,480 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 4,900 บาท
ใช้คะแนน 2,480 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 25,900 บาท
ใช้คะแนน 12,500 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 25,900 บาท
ใช้คะแนน 12,500 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 2,500 บาท
ใช้คะแนน 1,280 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 23,900 บาท
ใช้คะแนน 12,300 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 12,500 บาท
ใช้คะแนน 6,800 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 12,500 บาท
ใช้คะแนน 6,800 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 12,500 บาท
ใช้คะแนน 6,800 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562

ราคา 19,800 บาท
ใช้คะแนน 9,980 point
1 ก.พ - 28 ก.พ 2562
 

ข้อกำหนด และเงื่อนไข การได้รับของกำนัล สำหรับผู้อนุมัติ สินเชื่อบุคคล

 1. สมัครและอนุมัติ ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 2. เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติวงเงิน และ/หรือ วงเงินรวม (ตามรายละเอียดโปรโมชั่นประจำเดือน) รับฟรี 5,000 คะแนนสะสม เพื่อนำ 4500 คะแนนสะสม แลกรับแหวนเพชรแท้มุลค่า 8,900 บาท 1 วง ตัวเรือนทำจาก mixed palladium (ลิขสิทธิ์เฉพาะ WINITA) ชุบด้วยทองคำแท้ 24k ประดับด้วยเพชรแท้ น้ำหนักรวม .02 กะรัต
 3. สมัครและอนุมัติ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 4. ผู้สมัครจะต้องไม่ปิดบัญชีหรือยกเลิกสัญญา ก่อน 12 รอบบัญชี หรือ 1 ปี
 5. ธนาคารเจ้าของบัตร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัลพิเศษนี้ ของกำนัลนี้ เฉพาะการสมัครและอนุมัติ ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 6. โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น ก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ เพื่อความสุขใจ ความเข้าใจที่ตรงกัน และ ความถูกต้องชัดเจน
 7. คลิกที่นี่ สำหรับโปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ก.พ - 28 ก.พ 2562
 2. รับ 5000 คะแนน สำหรับ ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชี ตั้งแต่ 150,000 บาท - 350,000 บาท
  รับ 8000 คะแนน สำหรับ ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชี ตั้งแต่ 350,001 บาท - 999,999 บาท
  รับ 10000 คะแนน สำหรับ ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชี ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครจะต้องไม่ปิดบัญชีหรือยกเลิกสัญญา ก่อน 12 รอบบัญชี หรือ 1 ปี
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัญชีสินเชื่อ เฉพาะผู้สมัคร บัญชีฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัญชีฯ ของสถาบันการเงินนั้นๆ อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 5. ของกำนัล คะแนนสะสม ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
 6. ลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังการอนุมัติ ด้วย e-mail ตอบกลับ ของ creditsmile ภายใน 60 วัน หลังจากการอนุมัติ ตามเงื่อนไข
 7. ธนาคารเจ้าของบัตร/บัญชีฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัลพิเศษนี้ ของกำนัลนี้ เฉพาะการสมัครและอนุมัติ ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่ง และ เซ็นต์รับจากผู้สมัคร หรือ ผู้รับมอบหมาย เรียบร้อยแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. และในกรณีที่ของกำนัลชิ้นนั้นหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 11. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ

ข้อกำหนด และเงื่อนไข การได้รับของกำนัล สำหรับผู้อนุมัติ บัตรกดเงินสด และ/หรือ บัตรเครดิต

 1. สมัครและอนุมัติ คู่ ( 2 สถาบันการเงินขึ้นไป ) ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 2. เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์ ที่ร่วมและอยู่ในโปรโมชั่นประจำเดือน (ตามรายละเอียดโปรโมชั่นประจำเดือน) รับฟรี 5,000 คะแนนสะสม เพื่อนำ 4500 คะแนนสะสม แลกรับแหวนเพชรแท้มุลค่า 8,900 บาท 1 วง ตัวเรือนทำจาก mixed palladium (ลิขสิทธิ์เฉพาะ WINITA) ชุบด้วยทองคำแท้ 24k ประดับด้วยเพชรแท้ น้ำหนักรวม .02 กะรัต
 3. สมัครและอนุมัติ คู่ ( 2 สถาบันการเงินขึ้นไป ) ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 4. ผู้สมัครจะต้องไม่ปิดบัตร/บัญชีฯ หรือยกเลิกสัญญา ก่อน 12 รอบบัญชี หรือ 1 ปี
 5. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยมีบัตรของธนาคารนั้นๆ หรือ หากเคยมีหรือเคยเป็นสมาชิก ต้องยกเลิกบัตรมาแล้ว มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 6. สำหรับ บัตรกดเงินสด จะมีการโอนเงินสินเชื่อพร้อมใช้ ก้อนแรกเข้าบัญชี ให้ทันที เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และ ความถูกต้องชัดเจน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของท่านอย่างละเอียด ก่อนการยื่นเอกสารการสมัคร
 7. สำหรับ บัตรเครดิต จำเป็นต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 รอบบัญชีแรก หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และความถูกต้องชัดเจน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของท่านอย่างละเอียด ก่อนการยื่นเอกสารการสมัคร
 8. ธนาคารเจ้าของบัตร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัลพิเศษนี้ ของกำนัลนี้ เฉพาะการสมัครและอนุมัติ ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น ก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ เพื่อความสุขใจ ความเข้าใจที่ตรงกัน และ ความถูกต้องชัดเจน
 10. คลิกที่นี่ สำหรับโปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 2. รับ 5000 คะแนน สำหรับ ผู้สมัครที่ไดรับการอนุมัติคู่ ( 2 สถาบันการเงินขึ้นไป ) และ มียอดใช้จ่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน รอบบัญชีแรก
 3. ผู้สมัครจะต้องไม่ปิดบัตร/บัญชีฯ หรือยกเลิกสัญญา ก่อน 12 รอบบัญชี หรือ 1 ปี
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัคร บัตร/บัญชีฯ เฉพาะผู้สมัคร บัตร/บัญชีฯ ใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตร/บัญชีฯ ของสถาบันการเงินนั้นๆ อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 5. ของกำนัล คะแนนสะสม ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
 6. ลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังการอนุมัติ ด้วย e-mail ตอบกลับ ของ creditsmile ภายใน 60 วัน หลังจากการอนุมัติ ตามเงื่อนไข
 7. ธนาคารเจ้าของบัตร/บัญชีฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัลพิเศษนี้ ของกำนัลนี้ เฉพาะการสมัครและอนุมัติ ผ่านช่องทาง www.creditsmile.net เท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่ง และ เซ็นต์รับจากผู้สมัคร หรือ ผู้รับมอบหมาย เรียบร้อยแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลชิ้นนั้นหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 10. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ
 

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ