นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • เครดิตสไมล์ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
  • เครดิตสไมล์อาจนำข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆแก่ผู้ใช้
  • เครดิตสไมล์จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต นอกเหนือไปจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และนอกเหนือไปจากการให้บริการด้านการเงินตามความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ เว้นแต่จะมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในนโยบายหรือมีกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำบังคับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีคำสั่งศาลหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการก่ออาชญากรรมอื่นๆ
  • เครดิตสไมล์จะเปิดเผยข้อมูลการสมัครของผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งรวมถึงเอกสารการสมัคร/รูปภาพ ไปยังสถาบันการเงินที่ร่วมกับบริษัทเท่านั้น โดยที่สถาบันการเงินตกลงจะรักษาข้อมูลการสมัครเสมือนเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเอง
  • ผู้ใช้สามารถขอยกเลิกการใช้ใดๆของบริษัทและสามารถแจ้งเพื่อทำการลบข้อมูล จากฐานข้อมูลของบริษัทได้ โดยสามารถ ส่งหลักฐานและรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ support@creditsmile.net และ การดำเนินการ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับ e-mail ตอบกลับ ที่เป็นทางการ ของบริษัท
  • บริษัท ใช้ “คุกกี้” (cookie) เพื่อจัดอันดับข้อมูล โดย Cookie นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหา ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) และ/หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัวที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งข้อมูลการขอสินเชื่อ การแจ้งผลอนุมัติ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือข่าวสารอื่นๆ ผ่านทาง E-Newsletter หรือช่องทางอื่นๆ© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ