บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash

ผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash

ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด

สถาบันการเงิน : ไทยพาณิชย์ scb


  โปรโมชั่น-สิทธิประโยชน์
  สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด


สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
ชื่อบัตรเบิกเงินสด
 • บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ สปีดดี้ แคช
ประเภทสินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อหมุนเวียน แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ “เงินสดพร้อมใช้ ยามฉุกเฉิน ในทุกเวลาที่ต้องการ”
 • เตรียมพร้อม ด้วยความสบายใจ
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • ไร้ความกังวล
  • จ่ายชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% หรือ ไม่น้อยกว่า 500 บาท แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า
 • เริ่มต้น ได้ทุกวัน
  • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • วางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก 25-28% ต่อปี
 • สมัครฟรี ไม่มีธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
 • บริการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM POOL ฟรี ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ช.ม
 • คิดดอกเบี้ย ตามวันที่ใช้จริง
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • แบบลดต้นลดดอก 25-28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
 • อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ วงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
อัตราการชำระขั้นต่ำ
 • 5% หรือ 500 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่ากัน
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม
วงเงินอนุมัติ สูงสุด 1,500,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ Speedy Cash
1. ดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อ Speedy Cash ร้อยละ
28% ต่อปี


ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
( นอกจากข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 )
- บาท
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

2.1 ค่าอากรแสตมป์ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมโอนเงินจากบัตร Speedy Cash**
3.1 บัญชีรับโอนเป็นบัญชีของ SCB
3.2 บัญชีรับโอนเป็นบัญชีของธนาคารอื่น
- วงเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินโอนตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท ***
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอน
20 บาท / ครั้ง
75 บาท / ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

4.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM / Laser ATM
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net)
 • ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)*
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส,ศูนย์บริการทีโอที, TOT Shop
  และร้าน T-Net ที่มีเครื่องหมาย Just Pay
  (โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาท)*
 • ชำระผ่านธนาคารออมสิน*

  สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

  สำหรับสาขาในเขตจังหวัดอื่นๆ
  โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท
  กรณีที่เกินคิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของยอดชำระ
  ส่วนที่เกินแต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • ชำระที่ทำการไปรษณีย์*
  (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 50,000 บาท)
 • ชำระที่ศูนย์บริการ เอไอเอส และร้านเทเลวิซ*
  (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา*(โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 49,000 บาท)
 • ชำระที่ Family Mart* ซึ่งเป้นตัวแทนรับชำระเงินของ SCB ที่มีสัณลักษณ์ จ่ายบิลผ่าน SCB
  (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 40,000 บาท)
  4.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
  4.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  4.4.1 ยอดค้างชำระ ณ วันครบกำหนดชำระในรอบบัญชีที่ 1
  หรือรอบบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน
  4.4.2 ยอดค้างชำระเกินกว่า 2 รอบบัญชีติดต่อกันขึ้นไป
  (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553)
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  15 บาท / ครั้ง


  10 บาท / ครั้ง
  20 บาท / ครั้ง  10 บาท / ครั้ง

  15 บาท / ครั้ง

  10 บาท / ครั้ง


  10 บาท / ครั้ง

  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  250 บาท / รอบบัญชี

  300 บาท / รอบบัญชี
  5. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
  5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  5.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน*
  5.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย / ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)*
  5.4 ค่าขอใบแจ้งยอดรายการของแต่ละรอบบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
  5.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
  (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)*
  5.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  50 บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง

  - บาท / ครั้ง
  หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้สูงขึ้นธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. *สำหรับ Speedy Cash เท่านั้น

  **เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเิงินจากบัตร Speedy Cash พร้อมกับการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash เท่านั้น

  ***ธนาคารจะโอนเงินได้ครั้งละไม่เกินกว่า 500,000 บาท ถ้าเงินที่โอนเกินกว่า 500,000 บาท ธนาคารจะทำการโอนเงินมากกว่า 1 ครั้ง
    คุณสมบัติ-เอกสารผู้สมัคร

  คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
  • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
  • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
  • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

  เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
  • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

  คุณสมบัติ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 400,000 บาท / เดือน
  • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

  เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • ราย ชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัทฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
    ช่องทางการชำระเงิน


 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM / Laser ATM
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net)
 • ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)*
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส,ศูนย์บริการทีโอที, TOT Shop
  และร้าน T-Net ที่มีเครื่องหมาย Just Pay
  (โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาท)*
 • ชำระผ่านธนาคารออมสิน*

  สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

  สำหรับสาขาในเขตจังหวัดอื่นๆ
  โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท
  กรณีที่เกินคิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของยอดชำระ
  ส่วนที่เกินแต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • ชำระที่ทำการไปรษณีย์*
  (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 50,000 บาท)
 • ชำระที่ศูนย์บริการ เอไอเอส และร้านเทเลวิซ* (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา* (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 49,000 บาท)
 • ชำระที่ Family Mart* ซึ่งเป้นตัวแทนรับชำระเงินของ SCB
  ที่มีสัณลักษณ์ จ่ายบิลผ่าน SCB
  (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 40,000 บาท)
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  - บาท / ครั้ง
  15 บาท / ครั้ง  10 บาท / ครั้ง
  20 บาท / ครั้ง  10 บาท / ครั้ง

  15 บาท / ครั้ง

  10 บาท / ครั้ง

  10 บาท / ครั้ง

  © สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ