ผลิตภัณฑ์ :

ประเภทผลิตภัณฑ์ :

สถาบันการเงิน :

รายได้ขั้นต่ำ : 30,000 บาทสินเชื่อซีไอเอ็มบี
สรุปข้อมูลสินเชื่อ
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี CIMB
ชื่อสินเชื่อ
 • สินเชื่อซีไอเอ็มบี เพอร์ซัลนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง CIMB PERSONAL CASH EXTRA LONG
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล แบบ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • สินเชื่อส่วนบุคคล cimb “ลดดอกเบี้ยให้ลงตัวกับชีวิตเบาๆ”
 • เตรียมพร้อมรับทุกสถานะการณ์ ด้วยความสบายใจ
  • เสริมสภาพคล่อง ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1 ล้านบาท
 • ผ่อนสบาย ไร้ความกังวล
  • ให้คุณผ่อนน้อย สบายนาน ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสูงสุด 84 เดือน
 • เริ่มต้นใหม่ ได้ทุกวัน
  • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • สบายใจ ให้คุณวางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ลดต้นลดดอก ต่ำสุด 15% ต่อปี*
 • สะดวก สบาย ด้วยหลากหลาย ช่องทางการชำระเงิน
  • สามารถชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย 24 ช.ม ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และ หน้าเคาท์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 21 - 59 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป(สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 400,000 บาท / เดือน(สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน(สำหรับเจ้าของกิจการ)
วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15-28% ต่อปี*
วงเงินอนุมัติ
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 1 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่อนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย

30,000 - 85,000

27%

90,000 - 250,000

25%

300,000 - 450,000

23%

500,000 - 950,000

21%

1,000,000 - 1,500,000

19%

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 20-28% ต่อปี
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ยอดชำระขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน ไม่คิดค่าบริการ
ค่าติดตามทวงถาม อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ค่าอากรสแตมป์ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ลักษณะหลักประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว) และ รวมอายุงานทั้งหมด มากกว่า 1 ปี
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น


เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก


คุณสมบัติ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 400,000 บาท / เดือน
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น


เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัทฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร/ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ธนาคาร

กรุงเทพ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารธนชาต

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารยูโอบี

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารทหารไทย

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารกสิกรไทย

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ทีโอที (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ/จุด)

15 บาท

15 บาท

เทสโก้ โลตัส

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไปรษณีย์ไทย (สำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
(สำหรับเขตต่างจังหวัด)

16.05 บาท

16.05 บาท

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2018 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์