บัตรกดเงินสด K Express Cash

ผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด K Express Cash

ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด

สถาบันการเงิน : ธนาคารกสิกรไทย kasikornbank

รายได้ขั้นต่ำ : 30,000 บาท


  โปรโมชั่น-สิทธิประโยชน์


วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท
อนุมัติวงเงิน 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 1.5 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
คล่องตัวในทุกสถานการณ์
ด้วยวงเงินสดหมุนเวียนของกสิกรไทย เพียงสมัครครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป โดยวงเงินจะเพิ่มขึ้นมาอัติโนมัติเมื่อมียอดชำระเงินเข้ามา
เบิกถอนเงินสดได้ทันใจ
สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชม.ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยและตู้ ATM ทั่วประเทศที่มีเครื่องหมายหรือ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
คิดดอกเบี้ยตามที่เบิกใช้จริง
ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและคิดตามยอดที่เบิกถอนจริง
เลือกชำระได้ตามสภาพคล่อง
สามารถเลือกผ่อนชำระ 5% ของยอดค้างชำระ ขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือเลือกชำระเต็มจำนวน ได้ตามต้องการ
สะดวกกับช่องทางการชำระเงิน
เลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง ผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย โอนเงินผ่านทางบริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (02-888-8888) หรือ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากหรือกระแสรายวันของท่าน


รับสิทธิประโยชน์จากบริการเสริมพิเศษต่างๆ ที่ทางธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ และประสานงานแก้ปัญหาให้ท่านถึงบ้าน และ / หรือ บนท้องถนนเพียงโทร. 0 2888 8888 กด 511 อันประกอบด้วย


บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistanxe Service)
เช่น จองที่พักโรงแรม ภัตตาคาร จัดส่งดอกไม้


บริการช่วยเหลือการเดินทาง (Travel Assistance Service)
เช่น สอบถามเส้นทางเดินรถ ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ


บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Emergency Roadside Assistance Service)
เช่น บริการลากรถ ซ่อมรถเสีย เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เติมน้ำมัน ปัญหากุญแจรถ


บริการช่วยเหลือเรื่องบ้าน (Home Assistance Service)
เช่น บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา บริการขนย้าย ทำความสะอาด กำจัดปลวก
  สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด


สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารกสิกรไทย kbank
ชื่อบัตรเบิกเงินสด
 • บัตรกดเงินสด k-express-cash
ประเภทสินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อเงินสดทันใจ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • บัตรกดเงินสดกสิกรไทย “อนุมัติปั๊บ รับเงินทันใจ จะค่าอไร ก็ให้คุณยิ้มได้ทุกเรื่อง”
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 5% หรือ ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก 20-27% ต่อปี (เอาตารางดอกเบี้ยหน้า B ของอันเก่า มาใส่ด้วย)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า
 • คิดดอกเบี้ย ตามวันที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 22 - 57 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 20-27% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราการชำระขั้นต่ำ
 • 5% ของยอดค้างชำระ หรือ 500 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียม
Classic
Gold
Platinum
1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี!
1.2ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี!
1.3อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
27%
24%
20%
1.4 ค่าเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ
สูงสุด 28% ต่อปี
2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
1 บาท ต่อวงเงินอนุมัติ 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อมูลเครดิต
ฟรี!
3.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
0.2% ของวงเงิน ขั้นต่ำ 300 บาท
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
100 บาท/ครั้ง
4.2 ค่าขอรหัสบัตรประจำตัวใหม่ทดแทนรหัสเดิม
100 บาท/ครั้ง
  คุณสมบัติ-เอกสารผู้สมัคร


พนักงานประจำ
- อายุ 22-57 ปี
- รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
-อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือนหรือผ่านการทดลองงาน
-มีโทรศัพท์พื้นฐานติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
กรณีไม่มีโทรศัพท์พื้นฐานบ้าน ต้องระบุผู้อ้างอิงที่มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานบ้าน

เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- รายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีโทรศัพท์พื้นฐานติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
เอกสารสำหรับผู้สมัคร
ผู้มีรายได้ประจำแน่นอน
ผู้ประกอบการ
- สำเนาบัตรประชาชน
(สำเนาใบเปลี่ยชื่อ-ถ้ามี)
- เอกสารแสดงรายได้
- ต้นฉบับ / สำเนา / หนังสือ รับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
- กรณีทำงานที่ปัจจุบัน
น้อยกว่า 6 เดือนแต่ผ่าน
การทดลองงานแล้วแนบ
หนังสือรับรองการทำงาน
จากที่ทำงานเดิม
- สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัท /
(หจก.) จากกระทรวงพาณิชณ์
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน / สำเนา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หน้าที่มีเลขที่บัญชีและ
ชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชี
- กรณีใช้สำเนา หนังสือ
รับรองเงินเดือน / สลิป
เงินเดือน ต้องแนบสำเนา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัญชีกระแสรายวัน /
ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
- กรณีใช้บัญชีบริษัทให้แนบ
หน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อบัญชี
บริษัท และแนบสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น ย้อนหลัง
ไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ : กรณีผู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ เพิ่มสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

รายได้แน่นอน
รายได้ไม่แน่นอน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
-
5. ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน/ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนไม่เกิน 2 เดือน (กรณีที่ทำงานปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือนแต่ผ่านทดลองงานแล้วต้องแสดงหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม)
6. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีฝากประจำ(เฉพาะกรณี ใช้สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน/ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน)
ย้อนหลัง 3 เดือน
นับจากปัจจุบัน
ย้อนหลัง 6 เดือน
นับจากปัจจุบัน

 • เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เอกสารยืนยันความมีตัวตนของผู้สมัคร
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)
  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
  เอกสารจดทะเบียนดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือเอกสารอื่นใดที่เชื่อถือได้ และแสดงได้ว่ามี
  การดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีหนังสือรับรองจากผู้จัดการสาขาของธนาคารกสิกรไทยว่า
  ผู้ขอกู้มีการประกอบธุรกิจจริงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัคร
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
  กรณีใช้บัญชีบริษัท แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมสัดส่วนผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

    ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์
  ชำระผ่านเครื่อง ATM
  ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
  ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  - บาท/ครั้ง
  - บาท/ครั้ง
  - บาท/ครั้ง
  - บาท/ครั้ง
  - บาท/ครั้ง
  - บาท/ครั้ง

  © สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ
  X close
  สินเชื่อที่ดีที่สุด