บัตรกดเงินสด เฟิร์สช้อยส์คาร์ด

ผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด เฟิร์สช้อยส์คาร์ด

ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด

สถาบันการเงิน : เฟิร์สช้อยส์

รายได้ขั้นต่ำ : 10,000 บาท


  สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด

สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
ชื่อบัตรเบิกเงินสด
 • บัตรกดเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ KRUNGSRI FIRST CHOICE
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ “ช้อยส์เดียวที่ใช่”
 • เตรียมพร้อมรับทุกสถานะการณ์ ด้วยความสบายใจ/ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อนสบาย ไร้ความกังวล
  • ชำระขั้นต่ำเพียง 5% หรือ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อเดือน
 • เริ่มต้นใหม่ ได้ทุกวัน
  • สมัครออนไลน์ ง่ายๆเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัคร ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • สบายใจ ให้คุณวางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • สมัครปั๊ป รับฟรีเป็นคู่ กระเป๋าเดินทาง caggioni 26” และ 20” มูลค่ารวม 9,450 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด ** 1 พ.ย 58 – 31 ม.ค 59 ***
**หมายเหตุ**รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับรายการยอดใช้จ่ายสะสมที่ต้องใช้ตามเงื่อนไข เพื่อรับกระเป๋า caggioni เป็นเงื่อนไขของ บัตรเฟิร์สช้อยส์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างชัดเจน ที่ฝ่ายบริการลูกค้ากรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ โทร 02-345-6789
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราการชำระขั้นต่ำ
 • 5%ของยอดเงินค้างชำระ หรือ ขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด
เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
รายการต่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท)
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล

1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1.2
ค่าธรรมเนียมรายปี*
ภายใต้เงื่อนไขบริษัทโปรดศึกษาหมายเหตุเพิ่มเติม
*คลาสสิคคาร์ด
*โกลด์คาร์ดไม่มี ไม่มี
บัตรหลัก บัตรเสิรม
ไม่มี
300 บาท 150 บาท
500 บาท
250 บาท
1.3
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบบลดต้นลดดอก และค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข
- ดอกเบี้ย
- ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
- ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 20% ต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 5% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ไม่มีั
ไม่มีั
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด

ไม่มี

ไม่มี

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ

ผ่อนชำระสินค้าและโอนยอดคงค้างสินเชื่อ: เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ

การเบิกถอนเงินสด: เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 50 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ

ไม่มี

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือน
(ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือน
(ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์


ไม่มี 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน**
* ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร * ไม่มีั
ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.ทหารไทย / ธ.ยูโอบี
* ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
(กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง
10 บาท / 30 บาท / ครั้ง
* ชำระที่จุดบริการรับชำระ
-
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
-
ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay At Post
-
เทสโก้โลตัสทุกสาขา
-
mPay Station
-
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ที่มีสัญลักษณ์ JUST PAY
(กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
15 บาท / 15 บาท/ ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 15 บาท / ครั้ง
* ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
-
ผ่านบริการ True Money (รหัสบริษัท FC)
-
ผ่านบริการ MPay (รหัสบริษัท 489)
(กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต*
12 บาท / ครั้ง
3.3 ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี
(กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
5 บาท / 10 บาท/ ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้*
200 บาท/ งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด
250 บาท/ งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด
350 บาท/ งวด สำหรับยอดค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
3.5 ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม***
-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
-
เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล
-
เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส
(กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
10 บาท/ ครั้ง (กรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด)
ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/ ครั้ง
ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/ ครั้ง
4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.1 ค่าปรับเช็คคืน
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด/ทดแทนบัตรเดิม*
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี*
4.4 ค่าออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม่ทดแทน
รหัสเดิม
4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย/
ขอตรวจสอบรายการ*
ไม่มี
200 บาท
50 บาท/ ครั้ง
50 บาท

200 บาท/ ครั้ง
5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน****
ไม่เกิน 2% ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ

หมายเหตุ:
* อัตราที่ระบุข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรแต่ละประเภท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราที่ระบุข้างต้นในกรณีที่บัญชีของสมาชิกมียอดใช้จ่ายรายปีรวมไม่ถึง 18,000 บาท
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
*** หากท่านมีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ภายใต้เครือข่าย มากกว่า 1 เครือข่าย การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้ง ตามลำดับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) เครือข่ายธ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือข่ายเอทีเอ็มพูล 3) เครือข่ายพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2345-6789
**** รายการใช้จ่าย หรือถอนเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่วีซ่าเรียกเก็บมายังบริษัท (ตามรายละเอียดในใบสมัครหรือสัญญาการใช้บัตร) และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่า ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าว
  คุณสมบัติ-เอกสารผู้สมัคร
พนักงานประจำ
 • ต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 - 14,999 บาท
เจ้าของกิจการ
 • มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือนขั้นต่ำ
  67,000 - 99,999 บาท สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯและปริมณฑล
  54,000 - 99,999 บาท สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ใน ต่างจังหวัด

พนักงานประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเข้า (กรณีต้องการสินเชื่อเงินสด)
เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเข้า (กรณีต้องการสินเชื่อเงินสด)
  ช่องทางการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินแบบสบายๆ
เลือกวันที่ผ่อนชำระสินเชื่อดังนี้ 3, 9, 15, 21, 25, 30 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ง่ายๆ ดังนี้
• ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ฟรี! (เริ่ม 1 กันยายน 2553)
10บาท/10บาท/ครั้ง
10บาท/20บาท/ครั้ง
10บาท/30บาท/ครั้ง
-ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด (ต่อครั้ง)
5บาท/10บาท/ครั้ง
15บาท/20บาท/ครั้ง
15บาท/30บาท/ครั้ง
10บาท/30บาท/ครั้ง
-ชำระที่จุดบริการรับชำระ
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY ATPOST
- เทสโกโลตัสทุกสาขา
- mPay Station
- ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
15บาท/15บาท/ครั้ง
10บาท/10บาท/ครั้ง

10บาท/10บาท/ครั้ง
10บาท/10บาท/ครั้ง
10บาท/15บาท/ครั้ง
-ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ผ่านบริการ Ture Money
(รหัสบริษัท FC)
- ผ่านบริการ MPay
(รหัสบริษัท 489)
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
10บาท/10บาท/ครั้ง

10บาท/10บาท/ครั้ง


© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ
X close
สินเชื่อที่ดีที่สุด