บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

ผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรกดเงินสด

สถาบันการเงิน : ซิตี้แบงก์ citibank


  โปรโมชั่น-สิทธิประโยชน์
  สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต
สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ CITI BANK
ชื่อบัตรเงินสด
 • บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • บัตรกดเงินสดซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต “บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด”
 • เตรียมพร้อมรับทุกสถานะการณ์ ด้วยความสบายใจ
  • เสริมสภาพคล่อง ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ ไม่ว่าก้อนเล็ก หรือ ก้อนใหญ่ โทรสั่งได้ทุกเมื่อ
 • ผ่อนสบาย ไร้ความกังวล
  • ชำระขั้นต่ำเพียง 4% หรือ 200 บาท แล้วแต่ยอดใด จะสูงกว่า
 • เริ่มต้นใหม่ ได้ทุกวัน
  • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • สบายใจ ให้คุณวางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก 24-28% ต่อปี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • สะดวก สบาย ด้วยหลากหลาย ช่องทางการชำระเงิน
  • สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และ หน้าเคาท์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 • กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มสบายๆด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นาน 2 รอบบัญชีแรกเฉพาะการสมัครผ่านทางออนไลน์พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชี อิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • ข้อเสนอดอกเบี้ย 0% สำหรับยอดกดเงินสดจากเอทีเอ็มนาน 2 รอบบัญชี สำหรับยอดค้างชำระส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนยอดค้างชำระตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติ หลังจากสิ้นสุด 2 รอบบัญชี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ รับกระเป๋าเดินทาง มูลค่า 8,500 บาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลให้กับผู้สมัครบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต ที่ให้ Email Address กับทางธนาคารเท่านั้น
 • วันนี้ - 30 ธันวาคม 2558
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • แบบลดต้นลดดอก 24% ต่อปี สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • แบบลดต้นลดดอก 28% ต่อปี สำหรับรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 1 ล้านบาท
อัตราการชำระขั้นต่ำ
 • 4%ของยอดเงินค้างชำระ หรือ ขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย
ค่าปรับ ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
บัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต
1. ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
2. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อเดือน)
1. สำหรับการเบิกถอนเงินสด จากตู้ ATM ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก และสำหรับรอบบัญชีที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท หรือ 26% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
2. สำหรับยอดเงินที่ได้รับ อนุมัติภายใต้โปรแกรม “โอนยอดหนี้” สำหรับยอดบัญชีที่ 1 ถึง 2 ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน และสำหรับรอบบัญชีที่ 3 เป็นต้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี นานสูงสุด 12 เดือน หลังจากนั้น ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ตามเงื่อนไขในข้อที่ 1.
การคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อหมุนเวียน ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดค้างชำระทั้งหมด โดยนับจากวันที่ทำรายการถึงวันที่ธนาคารได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน
3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด
ในโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้
หรือโปรแกรมพิเศษอื่น (ถ้ามี)
สูงสุดไม่เกิน 28% เมื่อคำนวณรวมกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ โดยคิดตั้งแต่วันที่ทำรายการ
4. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
4.1 ค่าอากรแสตมป์

- ไม่มี
5. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก
5.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต
5.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
5.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับ
สถาบันการเงินอื่น)
5.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

- ไม่มี

-ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
- ไม่มี


-250 บาทต่อครั้ง
6. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนิน
งานของธนาคารฯ
6.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
6.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
6.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
6.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
(ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1
ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชี
ในแต่ละงวด)
6.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
6.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ- ไม่มี
- ไม่มี
- 200 บาทต่อ 1 ใบ

- 50 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี- ไม่มี


- ไม่มี


หมายเหตุ
1. ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1. - 3. รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (Effective Rate)
และจะเรียกเก็บจากบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต
2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 5.4 และ 6.1 เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน ซึ่งธนาคารฯ จะไม่เรียกเก็บจากลูกค้าซ้ำซ้อนกัน
- เงื่อนไขนี้ สำหรับผู้สมัครบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต รายใหม่เท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมในข้อ 5 เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราจริงที่ผู้ให้บริการกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายผู้ให้บริการจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมการรับ ชำระเงิน ณ จุดให้บริการ

  คุณสมบัติ-เอกสารผู้สมัคร

คุณสมบัติ
สถานภาพ
เจ้าหน้าที่บริษัท
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือเจ้าของกิจการ
ข้าราชการ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บัญชีซิตี้แบงก์
เรดดี้เครดิต
- รายได้ 15,000 บาท
ขึ้นไป
- อายุ 20-60 ปี
- รายได้เฉลี่ย 20,000
บาท ขึ้นไป
- ดำเนินกิจการเดียวกัน
1 ปีขึ้นไป
- อายุ 20-65 ปี
- รายได้ 15,000 บาท
ขึ้นไป
- อายุ 20-60 ปี
เอกสารประกอบการ
พิจารณา*
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาบัตรพนักงาน
(กรณีเป็นพนักงาน
Contract Staff)

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองรายได้
หรือสลิปเงินเดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร
ย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัท/
หจก. ย้อนหลังไม่เกิน
6 เดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
ภายใต้ชื่อของท่าน
- สำเนาบัตรข้าราชการ
หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
- สำเนาบัตรพนักงาน
(กรณีเป็นพนักงาน
Contract Staff)

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองรายได้
หรือสลิปเงินเดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร
ย้อนหลัง 3 เดือน

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ มาประกอบการพิจารณา
*2.ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  ช่องทางการชำระเงิน


1.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วย
งานภายนอกหรือบุคคลอื่น 1.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซิตี้แบงก์ ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารซิตี้แบงก์ ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารซิตี้แบงก์ ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
ชำระที่โดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ....ไม่มี.... บาท/ครั้ง
จุดรับชำระเคาน์เตอร์อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ต่อรายการ

ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท 35 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท 35 บาท
บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท 35 บาท
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 บาท 40 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 25 บาท 25 บาท
บมจ.ธนาคารทิสโก้ 15 บาท 25 บาท
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 20 บาท 20 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 10 บาท 15 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) 20 บาท 25 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) 15 บาท 20 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) 15 บาท 30 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทหารไทย(เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) 15 บาท 15 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย(ให้บริการเฉพาะช่องทางเอทีเอ็มเท่านั้น) 20 บาท 20 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ให้บริการเฉพาะช่องทางเอทีเอ็มเท่านั้น) 10 บาท 15 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย (เครื่องเอทีเอ็ม,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) 15 บาท 15 บาท
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทิสโก้ (ให้บริการเฉพาะช่องทางเครื่องเอทีเอ็มเท่านั้น) 10 บาท 10 บาท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท 20 บาท
เอ็มเปย์ สเตชั่น 10 บาท 10 บาท
ที่ทำการไปรษณีย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เทสโก้ โลตัส 5 บาท ทั่วประเทศ

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ