ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สถาบันการเงิน : ธนาคารกสิกรไทย kasikornbank


  สรุปข้อมูลสินเชื่อ
สรุปข้อมูลสินเชื่อ
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารกสิกรไทย kasikornbank
ชื่อสินเชื่อ
 • สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยถูกกว่า เมื่อมีบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย
  • สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน* ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท**
  • * ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.70% ต่อเดือนและ 0.77% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี และ 16% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.79% ต่อเดือน และ 0.88% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี และ 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ
   ** ผ่อนเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • ผ่อนสบาย ไร้ความกังวล
  • ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสูงสุด 60 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 22 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 17-28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ สูงสุด 1.5 ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม
 • ​อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (แบบอัตราลดต้น ลดดอก)
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลา ผ่อนชำระ (เดือน) ผู้มีบัญชีเงินเดือน ผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 0.70% ต่อเดือน* 0.79% ต่อเดือน* 20% ต่อปี
18, 24, 36, 48, 60 0.77% ต่อเดือน* 0.88% ต่อเดือน* 20% ต่อปี
80,000 - 240,000 บาท 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
20,001 - 80,000 บาท 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
6,000 - 20,000 บาท 12, 18, 24 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
* ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.70% ต่อเดือนและ 0.77% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี และ 16% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.79% ต่อเดือน และ 0.88% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี และ 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ

 • ผ่อนเบ๊า...เบา เริ่มต้นแค่ 330 บาท / เดือน **
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
วงเงินอนุมัติ 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 บาท 580 410 330 - - -
11,000 บาท 1,060 750 600 - - -
50,000 บาท 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 บาท 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 บาท 27,370 19,150 14,980 10,850 8,820 7,620
500,000 บาท 45,610 31,910 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 บาท 91,210 63,810 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 บาท 136,810 95,710 74,890 54,230 44,070 38,100
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) ​สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
วงเงินอนุมัติ 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 บาท 580 420 330 - - -
11,000 บาท 1,070 760 610 - - -
50,000 บาท 4,830 3,440 2,750 2,070 1,750 1,560
100,000 บาท 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 บาท 27,650 19,430 15,270 11,150 9,130 7,950
500,000 บาท 46,080 32,390 25,450 18,590 15,220 13,250
1,000,000 บาท 92,160 64,770 50,900 37,170 30,440 26,500
1,500,000 บาท 138,240 97,150 76,350 55,750 45,650 39,750
** 1) ผ่อนเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
2) จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิรกรไทยทุกสาขา

เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน

 1. ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.70% ต่อเดือนและ 0.77% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี และ 16% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.79% ต่อเดือน และ 0.88% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี และ 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ
 2. ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค​. 62 - 28 ก.พ. 62 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มี​.ค. 62 เท่านั้น
 4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด l ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท l อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดที่ 28% l ค่าปรับกรณีปิดก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดที่ 1% ของวงเงินอนุมัติ l วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น


 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • กรณีผิดนัดชำระ คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • กรณีชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน ค่าปรับจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลาในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินกู้ ทั้งนี้ เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 28% ต่อปี
 • รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผลิตภัณฑ์ K-Personal Loan กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ ธนาคารอาจขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ
X close
สินเชื่อที่ดีที่สุด