ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card)

ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต

สถาบันการเงิน : ออมสิน

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท


  สรุปข้อมูลบัตรเครดิต
สรุปข้อมูลบัตรเครดิต
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารออมสิน GOVERMENT SAVINGS BANK
ประเภทบัตร
 • บัตรเครดิตออมสิน สุขอย่างไทย ใช้แบบพอเพียง
วงเงินอนุมัติสูงสุด
 • 1-3 เท่าของรายได้
จุดเด่นและโปรโมชั่น
 • สุขได้ทุกวัน ทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน เพื่อแลกรับของสมนาคุณมากมาย หรือไมล์สะสม สำหรับการบินฟรี
 • สะดวก สบาย ด้วยหลากหลาย ช่องทางการชำระเงิน
  • เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
  • ATM ธนาคารออมสิน
  • ออมสิน Internet Banking
  • ออมสิน MyMo
  • ออมสิน (Direct Debit)
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เทสโก้ โลตัส
  • แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
ค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก โดยไม่มีเงื่อนไข และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 12,000 บาท/ปี หรือ มียอดใช้จ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
 • 45 วัน
วงเงินเบิกเงินสดฉุกเฉิน
 • 100% ของวงเงินอนุมัติ
อัตราการชำระคืนขั้นต่ำ
 • 10% ของยอดค้างชำระ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2018 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์
X close