STEP 01
ลูกค้าที่น่ารักของเรา กรอกข้อมูลการรับบริการ ที่เว็บไซต์เครดิตสไมล์
( www.creditsmile.net )
STEP 02
ระบบของเครดิตสไมล์ ได้รับข้อมูลของลูกค้า และ ระบบ จะส่ง e-mail อัตโนมัติ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะคะ
STEP 03
ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง และ ความปลอดภัย เป็นอันดับแรก หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้ ระบบจะ auto reject และ ยกเลิกการให้บริการทันที (นโยบายของเรา จริงจังและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ลูกค้าของเรา ได้โปรดเข้าใจและเห็นใจการทำงานของพวกเราด้วยนะคะ)
STEP 04
เมื่อผ่านขั้นตอนของระบบแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และ ติดต่อลูกค้า เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป หรือ ส่ง e-mail หาลูกค้า เพื่อส่งเอกสารเบื้องต้น (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ติดต่อกลับ ภายใน 1 วัน ทำการ ท่านสามารถเช็คสถานะการดำเนินการได้ทันทีค่ะ ... เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับ คลิก )
STEP 05
เจ้าหน้าที่เครดิตสไมล์ ติดต่อลูกค้า,สอบถามข้อมูล เพื่อให้ระบบประมวลผลอีกครั้ง และ นัดรับเอกสารการสมัคร หรือ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ติดต่อกลับเพื่อรับ-ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 1 วัน ทำการ ท่านสามารถเช็คสถานะการดำเนินการได้ทันทีค่ะ.. เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับเพื่อรับ-ส่ง เอกสารเพิ่มเติม คลิก )
STEP 06
เมื่อเครดิตสไมล์ ได้รับใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้อง ความปลอดภัย และ ยืนยันตัวตนของผู้สมัคร เพื่อให้ธนาคารเจ้าของบัตรนั้นๆ ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ( เหตุผลที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย และ ยืนยันตัวตนผู้สมัคร คลิก )
STEP 07
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของธนาคาร และ ธนาคารแจ้งผลการสมัครให้ลูกค้าทราบ
STEP 08
เครดิตสไมล์ อัพเดทผลการสมัครที่เว็บไซต์ ( www.creditsmile.net ) เพื่อให้ลูกค้าเช็คผลการสมัคร ได้อีกหนึ่งช่องทาง (ลูกค้าอนุมัติ เรามีความสุข ลูกค้ามีความสุข / ลูกค้าไม่อนุมัติ เราเสียใจ แต่ไม่อยากให้ลูกค้าเสียใจนะคะ ลองมาช่วยกันวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่ผ่านกันดีกว่าค่ะ .. เหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของธนาคาร คลิก )เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับ

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้อง
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่สถาบันการเงินกำหนด
 3. ไม่ผ่านการประมวลผลโดยระบบของเครดิตสไมล์ ( www.creditsmile.net )

เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับเพื่อรับ-ส่ง เอกสารเพิ่มเติม

 1. เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครแล้ว คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่สถาบันการเงินกำหนด
 2. เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครแล้ว ผู้สมัครมีจำนวนบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อมากกว่าที่สถาบันการเงินกำหนด
 3. เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครแล้ว ให้ระบบประมวลผลอีกครั้งและไม่ผ่านการประมวลผลโดยระบบของเครดิตสไมล์ ( www.creditsmile.net )
 4. เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครแล้ว ข้อมูลไม่ตรงตามที่กรอกในครั้งแรก

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย และ ยืนยันตัวตนผู้สมัคร

  นโยบายที่สำคัญมากของเครดิตสไมล์ นอกเหนือจากการ บริการเพื่อให้สูงค้าได้รับประโยชน์สูงสุดแล้ว ความปลอดภัยของผู้สมัคร และ การนำส่งเอกสารที่ถูกต้อง เข้าสู่สถาบันการเงิน เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นกัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด เพื่อลูกค้า และ สถาบันการเงิน

เหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของธนาคาร

ณ.ปัจจุบันนี้ บางธนาคาร ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการไม่ผ่านการพิจารณา อาจจะทำให้ผู้สมัครรู้สึกเสียใจ หรือ ไม่พอใจ แต่เรา ไม่อยากให้ผู้สมัครเสียใจ หรือ ไม่พอใจ เลยนะคะ เพราะไม่ว่าจะสถาบันการเงินไหน ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ก็ต้องอยากอนุมัติให้ลูกค้าอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้น จะทำธุรกิจนี้ทำไม จริงไหมคะ เพียงแต่ แต่ละสถาบันการเงินจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงและมีนโยบายการให้บริการ เพื่อให้ระบบเศรษกิจของเรา ยังคงอยู่ได้ด้วยนะคะ เพราะฉนั้นระบบ scoring ( หรือ คะแนนข้อมูลของผู้สมัคร ) จึงเป็นเรื่องสำคัญ แปลว่า เราอาจจะ ไม่ได้ ไม่ผ่านเพราะเหตุผลข้อเดียว แต่ เป็นหลายๆข้อ รวมๆกัน แล้ว คะแนนไม่ถึง ประมาณนั้นน่ะค่ะ เพื่อความสบายใจของเรา คิดง่ายๆค่ะ แค่เรามี 1ข้อ ในข้อต่างๆนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เราไม่ผ่าน
 1. ปัจจุบันยังคงติดแบล๊คลิสอยู่
 2. เคยติดแบล๊คลิส แต่ ปืดไปแล้วยังไม่ครบ 3 ปี
 3. รับเงินเดือน เป็น เงินสด ไม่มีการหักประกันสังคมและภาษีเงินได้
 4. ตำแหน่งงาน ที่บางสถาบันการเงินยังไม่เปิดรับ เช่น นักบิน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
 5. ภาระหนี้ปัจจุบัน เกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนด
 6. มีจำนวนบัตรหรือสินเชื่อ เกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนด
 7. ติดต่อผู้สมัครยาก หรือ ติดต่อผู้สมัครไม่ได้
 8. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครไม่ได้ หรือ ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามที่แจ้ง
 9. มีการเรียกดูข้อมูลเครดิตบูโรมากกว่า 3หรือ6 ครั้ง ภายในรอบ 6 เดือน
 10. ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในเวลาปกติ หรือ ลักษณะงานติดต่อยาก
 11. ไม่มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือ เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเสีย
 12. อายุงานปัจจุบันไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 13. .สถานที่พัก/ที่ทำงาน อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
 14. เจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนการค้ายังไม่ครบ 1 ปี ( บางสถาบันการเงินต้อง 3 ปี )
 15. บัญชีหมุนเวียน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทำไมต้องสมัครผ่านเครดิตสไมล์ ( www.creditsmile.net )

ณ.ปัจจุบันนี้ นักการตลาดบางท่าน กล่าวไว้ว่า ควรทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อให้เร็วที่สุด ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เราไม่ได้คิดว่า บางท่านพูดผิด เพียงแต่พวกเรา ไม่ได้คิดอย่างนั้น เราอยากให้ลุกค้าของเรา ใช้เหตุผลในการตัดสินใจและเลือกเครดิตสไมล์ ถามตัวเองว่า ทำไมท่านถึงต้องเลือกเรา ( www.creditsmile.net )
 1. สิทธิประโยชน์ดีที่สุดใช่ไหม
 2. คุ้มค่ากับท่านมากที่สุดใช่ไหม
 3. การบริการดีที่สุดใช่ไหม
 4. สะดวกที่สุดใช่ไหม
 5. เจ้าหน้าที่เครดิตสไมล์ มีความรู้ความสามารถมากที่สุดใช่ไหม
ถ้าให้ทีมงานของเรา ตอบเอง เรากล้าตอบว่า คงไม่ใช่ทุกข้อที่เราดีที่สุด เช่น กรณีที่ลูกค้าบางท่าน ที่อยู่ในเขตที่แมสเซนเจอร์ หรือ เจ้าหน้าที่เข้าไปบริการไม่ถึง และ ต้องส่งเอกสารการสมัครให้เรา ทางไปรษณ๊ย์ ข้อที่4.เราคงไม่สะดวกที่สุดแล้วหล่ะ เพราะลุกค้า อาจจะไปที่สาขาของธนาคารนั้นๆ และ ยื่นเอกสารที่สาขาสะดวกกว่า แต่ ลูกค้าท่านนั้น ก็อาจจะเลือกส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อสมัครผ่านเรา เพราะอาจจะมีข้ออื่นๆ ที่ลูกค้าใช้เหตุผลคิดแล้ว ว่าควรเลือกเครดิตสไมล์ เพราะฉนั้น เราอยากให้ท่าน ค่อยๆคิดนะคะ เลือกสิ่งที่ท่านคิดว่า ดีที่สุดสำหรับท่านค่ะ


© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ