6C ตัวชี้วัดเครดิต : ให้กู้ หรือ ไม่ให้กู้

ทุกวันนี้เรามักจะได้ยิน บ่อยครั้งว่าถูกปฏิเสธสินเชื่อเพราะติด Black list หรือ เครดิตบูโร แล้วจริงหรือที่ข้อมูลที่เก็บในเ…

Read more

เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับเครดิตบูโร

1. เครดิตบูโรคืออะไร? เครดิตบูโรคือ องค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิตของพวกเราทุกค…

Read more