คลังเก็บหมวดหมู่: เรื่องเล่า

เรื่องเล่าและบทความทั้งหมดนี้ แต่งขึ้น เพื่อความเพลิดเพลิน และ ให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน ตัวละครและสถานที่ในเรื่อง เป็น ตัวละครสมมุติ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ องค์กรใดๆ ในสถานะการณ์จริง ทั้งสิ้น รวมทั้งการเขียนประโยค บางคำที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และ ภาษาศาสตร์ ผู้เขียน เพียงเพื่อต้องการ ให้ผู้อ่าน ได้รับความเพลิดเพลิน และ เข้าถึงตัวละคร ได้ง่ายหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัย มา ณ.ที่นี้