เกี่ยวกับเรา

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 18 ปีที่ creditsmile และบริษัทในเครือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่าสองล้านราย   ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้นทุกๆวัน ในอดีตการทำงานอาจเคยมีสุขบ้าง เครียดบ้าง โดยเฉพาะยิ่งเวลาที่รู้สึกว่า อยากจะทำให้ลูกค้าได้มากกว่านี้ แต่วันนี้เพราะลูกค้าที่ดีมากมากของเรา ทำให้พวกเราเข้าใจ และกล้าพูดอย่างเต็มปากว่า เราทำงานอย่างเต็มที่ สุดหัวใจ พวกเรารักในงาน และรักลูกค้าของเรา  เพราะถ้าไม่มีลูกค้าที่ดี ก็ไม่มีเราในทุกวันนี้ พวกเราไม่ได้อยู่ในโลกสวย แต่พวกเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง และอยู่แบบเข้าใจ

นโยบายหลักของเรา ที่จำเป็นต้องแจ้งพนักงานทุกคน ก่อนการร่วมงานกัน คือ

  1. ค่าตอบแทนในการทำงาน ซึ่งคือเงิน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตปัจจุบัน แต่อย่าให้เงินมาลดค่าความเป็นมนุษย์ของเรา creditsmile ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด เราได้พิสูจน์ และมีความเชื่อว่านโยบายการทำงานด้วยความสุข จะตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ และส่งต่อความสุขไปถึงลูกค้าอย่างแน่นอน
  2. เรามีหน้าที่แนะนำ ดูแลให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และต้องอยู่ในพื้นฐานของกฏเกณฑ์ และจรรยาบรรณ อย่างสูงที่สุด ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันนี้ และวันต่อๆ ไป เราสัญญาว่า จะรักษามาตราฐานในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ และมีจริยธรรมอย่างสูงที่สุดตลอดไป

อดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว อนาคตคือวันพรุ่งนี้ ถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด “พรุ่งนี้ต้องดีแน่นอน”