มีบัตรกดเงินสด แต่ ไม่ได้ใช้ จะเสียค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยไหม

บัตรกดเงินสด ทุกสถาบันการเงิน ณ.ปัจจุบันนี้

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดระยะเวลาการใช้บัตร
และ คิดดอกเบี้ย เฉพาะยอดเงินสดที่กดออกมา ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

หากลูกค้า ไม่มีการกดเงินออกมาใช้ จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

Related posts