เมื่อไหร่ ที่ควรใช้บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด คือ บัตรที่เราสามารถสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

การคิดดอกเบี้ย จะนับจากวันที่เรากดเงิน ถึง วันที่เรานำเงินทั้งหมดไปชำระคืน ให้ธนาคาร
เงินสดหมุนเวียนฉุกเฉินนี้ ควรใช้ เมื่อ เรามีความจำเป็นต้องใช้เงินไม่มาก และ ระยะเวลาไม่นาน
เมื่อหมดธุระแล้ว ก็นำเงิน กลับเข้าไปคืน เพื่อคงเหลือ ให้หมุนเวียนใช้ หากมีความจำเป็น ในครั้งต่อๆไป

แต่ถ้าหากว่าเรา ต้องการใช้วงเงินมาก และ ระยะเวลานาน ควรใช้ สินเชื่อส่วนบุคคล จะเหมาะสมกว่า