เพิ่งเปลี่ยนงาน สมัครสินเชื่อได้ไหม ?

อายุงานปัจจุบัน มีผลกับการกู้เงิน เป็นอย่างมาก มีน้อยมาก เพียง 1-2 สถาบันการเงิน เท่านั้น ที่ดูอายุงานปัจจุบัน รวมที่ทำงานเก่าด้วย

แต่ส่วนใหญ่ อายุงานปัจจุบัน ต้องอย่างน้อย 4 เดือน และ พ้นช่วงทดลองงาน
บางสถาบันการเงิน ดูอายุงานปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป

สรุป อายุงานปัจจุบัน ควรจะ 4 เดือน ขึ้นไป
แนะนำว่า ถ้าจะย้ายงานใหม่ ควรวางแผน การใช้เงิน แต่เนิ่นๆค่ะ
ถ้า อัตราเงินเดือน แตกต่างกันไม่มาก และ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก่อน 4 เดือน
ควรทำเรื่องกู้เงิน ก่อนย้ายงาน จะดีกว่านะคะ

Related posts