ไม่เคยมีบัตรเครดิตเลย กู้สินเชื่อได้ไหม ?


เป็นข้อมูลที่หลายๆ ท่าน ทราบข้อมูลเบื้องต้น มาบ้างแล้ว
ว่าการไม่มีบัตรเครดิต หรือ ไม่มีข้อมูลเครดิต
อาจจะทำให้ การขอกู้สินเชื่อ ยากกว่า คนที่มีประวัติข้อมูลเครดิตที่ดีอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า จะยื่นกู้ไม่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ นโยบายการให้สินเชื่อ
ของแต่ละ สถาบันการเงิน

สรุป
กู้ได้นะคะ แต่เป็นบางสถาบันการเงินค่ะ
ซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุด สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่เรากำลังจะทำเรื่องยื่นกู้
เขาควรจะตอบข้อมูลได้ละเอียดมากที่สุดค่ะ

Related posts