ได้เงินโบนัสปลายปี นำมาคำนวณรายได้ ในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

การคำนวณรายได้ เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ผู้สมัครควรรู้ เพราะมีผลกับการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ เลยทีเดียว

หลักการคิดรายได้พื้นฐาน ทั่วไป ของทุกธนาคาร จะคิดดังนี้
1. ฐานเงินเดือน คิดให้ 100% ต.ย เช่น ฐานเงินเดือน 25000 บาท คิด 25000 บาท
2. ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าวิชาชีพ ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือน คิดให้ 100% ต.ย เช่น ค่าตำแหน่ง 5000 บาท คิด 5000 บาท
3. โอที คอมมิชชั่น ( บางธนาคารไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ บางธนาคารคิดให้50% บางธนาคารคิดให้ 100% )
ต.ย เช่น โอที 20000 บาท คิด 50% เท่ากับ 10000 บาท
4. โบนัสประจำปี ( บางธนาคารไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ บางธนาคารนำยอดโบนัส หารด้วย 12 แล้ว คิดเป็นรายได้ บางธนาคารนำยอดโบนัส หารด้วย 12 แล้ว คิดเป็นรายได้ให้ 75% ) ต.ย เช่น ได้รับโบนัส 240,000 คิดเป็นรายได้ 2000 บาท หรือ ถ้าคิด 75% จะคิดเป็นรายได้ 15000 บาท

สรุป เงินโบนัสปลายปี นำมาคำนวณเป็นรายได้ ในการขอสินเชื่อได้ แต่ต้องศึกษาให้ละเอียด และ เลือกสถาบันการเงิน
ที่มีนโยบาย ในการนำ รายได้ อื่นๆ และ โบนัส มาคิดคำนวณให้ด้วยนะคะ

Related posts