สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ?

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร อธิบายสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินสด และ ณ.ขณะนี้ เราไม่มีเงินออม ที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อความจำเป็น ที่สำคัญนี้ได้ เราจึงเลือกวิธี ที่เรา มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะพึ่งพาตัวเองได้ โดยไม่เดือดร้อนใคร
หนึ่งในวิธีนั้น คือ การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและกำกับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะเราจะได้รับเงินกู้ที่เราต้องการ และ อัตราดอกเบี้ย ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรม

สรุปคือ สินเชื่อส่วนบุคคล ก็คือ สินเชื่อเงินสด นั่นเองค่ะ

Related posts