สิ่งที่ควรทำ เพื่อเตรียมพอร์ตของคุณ ให้พร้อมรับมือทุกวิกฤต

สิ่งที่ควรทำ เพื่อเตรียมพอร์ตของคุณ ให้พร้อมรับมือทุกวิกฤต

ประวัติทางการเงิน เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่สำคัญมากสำหรับทุกคน ถ้าประวัติทางการเงินดี เราจะทำอะไร ก็ง่ายกว่า

1. ตรวจสอบ ภาระหนี้สิน ทรัพย์สิน
2. ชำระตรงตามกำหนด อย่างเคร่งครัด อย่าผิดนัดแม้แต่วันเดียว
3. จัดสรรการใช้จ่ายบัตรแต่ละใบ อย่าให้เกินวงเงิน
4. การเดินบัญชีที่ดี มีชัยเหนือกว่า
5. ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ และ วางแผน อย่างละเอียด รอบคอบ

การวางแผนเรื่องการเงิน และ เตรียมตัวให้พร้อม
เป็นเรื่องสำคัญมาก เตรียมพร้อมวันนี้
เพื่อไม่เป็นปัญหา ในวันหน้านะคะ

Related posts