ต้องทำอย่างไร ? ถึงจะสมัคร แล้วได้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ดีที่สุด

“กู้เงิน” ต้องนึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าอยากกู้ผ่านแบบง่ายๆ และ ได้ที่ดีที่สุด ให้ลองนึกว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเงิน อะไรบ้างที่เราอยากจะเห็น เพื่อเป็นหลักประกันว่า เราให้กู้ถูกคน และ เงินเราจะได้รับคืน

เพราะฉนั้น ลองมาคิดเล่นๆ ว่าเราเป็นเจ้าของเงิน กันนะคะ เราอยากให้ผู้กู้ เป็นอย่างนี้ไหมคะ
1. รักษาประวัติการเงินให้ดีที่สุด
2. เดินบัญชีที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการ สมัครสินเชื่อ
3. วิเคราะห์ภาระหนี้เดิมและความสามารถในการผ่อนชำระ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
4. เตรียมเอกสารในการสมัครให้พร้อมมากที่สุด

สรุป
ถ้ามีครบอย่างน้อย 4 ข้อนี้ “คนให้กู้ ” ก็อยากให้ ส่วนเรา “คนกู้ ” สมัครที่ไหน ก็ผ่าน
เพราะฉนั้น สร้างประวัติการเงินของเราให้ดี จะทำอะไร ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะ

Related posts