การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแบบเน้นคุณค่า

สินเชื่อแบบเน้นคุณค่า คือ สินเชื่อที่ผู้สมัคร ได้รับประโยชน์สูงที่สุด
เพราะฉนั้น ก่อนการสมัคร ตรวจสอบ รายละเอียดให้มากที่สุด

1. อัตราดอกเบี้ย การกู้สินเชื่อส่วนบุคคล แบบ ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ณ.ปัจจุบันนี้ สถาบันการเงิน ส่วนมาก จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก ไม่เกิน 28% ต่อปี ซึ่งแต่ละช่วงเทศกาล แต่ละสถาบันการเงิน ก็จะมีส่วนลด อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ขึ้นอยู่กับการจัดแคมเปญ ของช่วงนั้น เช่น ส่วนลดดอกเบี้ย เพิ่มเติม สำหรับ ผู้สมัคร ที่ทำงานอยูในบริษัท ( มหาชน) หรือ ผู้สมัคร ที่มีเงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป หรือ ผู้สมัคร ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีและภาระหนี้ ไม่เกิน 50% เป็นต้น

2. วงเงินอนุมัติสูงสุด ตั้งแต่ ก.ย 2560 ถึง ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย เกี่ยวกับ การอนุมัติวงเงินสูงสุด ของการกู้สินเชื่อ ดังนี้
รายได้รวม 30,000 บาท ขึ้นไป อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
รายได้รวม น้อยกว่า 30,000 บาท อนุมัติสูงสุด 1.5 เท่า ของรายได้

3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ แต่ละสถาบันการเงิน ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระแตกต่างกัน ตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 84 เดือน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ รายได้ของผู้สมัคร เป็นต้น

4. ค่าธรรมเนียม ต่างๆ
4.1. ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ โดยส่วนใหญ่ เกือบทุกสถาบันการเงิน จะ ฟรี ไม่มีการเรียกเก็บ
4.2. ค่าอากรสแตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
4.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี หลังได้รับการอนุมัติ โดยส่วนใหญ่ เกือบทุกสถาบันการเงิน จะ ฟรี ไม่มีการเรียกเก็บ
4.4. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง โดยส่วนใหญ่ เกือบทุกสถาบันการเงิน จะฟรี ไม่มีการเรียกเก็บ

5. โปรโมชั่นการสมัคร ของแต่ละช่องทาง ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่น้อยไปกว่า ข้อ อื่นๆ ถ้าเราต้องการกู้เงิน แบบเน้นคุณค่า และ ได้รับสิทธิประโยชน์สูงที่สุด เพราะ การที่เรา เลือกแล้ว ที่จะกู้เงิน กับสถาบันการเงิน A แต่ การสมัครสินเชื่อนี้ มีหลากหลายช่องทาง ที่เราควรวิเคราะห์ และ ตัดสินใจ หากเลือก ได้ถูกต้อง เราจะได้รับสินเชื่อที่เหมาะสม ในโปรโมชั่น ที่ยอดเยี่ยม

Related posts