สินเชื่อที่คนอื่นว่าง่าย ก็อาจไม่ง่ายเสมอไป รู้เขา รู้เรา สมัครกี่ครั้ง ก็อนุมัติ

ข้อมูลที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่า ข้ออื่น คือ สถาบันการเงิน A อนุมัติ ง่ายกว่า สถาบันการเงิน B ใช่หรือไม่

คำตอบที่คนทั่วไป มักจะตอบ เพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
ซึ่งในความเป็นจริง คำตอบที่ถูกต้อง จะตอบเพียงเท่านี้ไม่ได้
ต้องมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบ ด้วย
ดังตัวอย่างเช่น
ผู้สมัครคนที่ 1 พนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ เดือนละ 50,000 บาท
มีคอมมิชชั่น หรือ โอที เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
มีบัตรเครดิตทั้งหมด วงเงินรวม 4 แสนบาท
ผู้สมัครคนที่ 2 พนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ เดือนละ 50,000 บาท
มีคอมมิชชั่น หรือ โอที เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
มีบัตรเครดิตทั้งหมด วงเงินรวม 4 แสน 5หมื่นบาท
ถ้าให้ตอบแบบกว้างๆ ไม่ต้องคิดเยอะ จะสถาบันการเงินไหน ผู้สมัครคนที่1 ก็มีโอกาสอนุมัติสูงกว่า ผู้สมัคร คนที่2 แน่นอน
แต่ถ้าตอบแบบ นักวิเคราะห์ที่มีความรู้ด้านสินเชื่อ จะไม่ตอบแบบนั้น
แต่ต้องถามว่า จะเลือกสมัครสถาบันการเงินใด เพราะเนื่องจาก กฎเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อแตกต่างกัน
สถาบันการเงิน A อนุญาต ให้ผู้สมัคร มีภาระหนี้ไม่เกิน 90% การคำนวณรายได้คิดเฉพาะเงินเดือนประจำ
สถาบันการเงิน B อนุญาต ให้ผู้สมัคร มีภาระหนี้ไม่เกิน 75% การคำนวณรายได้คิดรายได้รวมทั้งหมดที่ระบุในสลิปเงินเดือน ดูจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังติดกัน 6 เดือนล่าสุด
ถ้าผู้สมัครคนที่ 1 กู้สินเชื่อ กับสถาบันการเงินA จะได้รับการอนุมัติ แต่ ถ้ากู้กับสถาบันการเงินB จะไม่ผ่านการอนุมัติ
ถ้าผู้สมัครคนที่ 2 กู้สินเชื่อ กับสถาบันการเงินA จะไม่ผ่านการอนุมัติ แต่ ถ้ากู้กับสถาบันการเงินB จะได้รับการอนุมัติ
สรุปว่า
จะตอบเพียงว่า A ง่ายกว่า B หรือ B ง่ายกว่า A นั้น ตอบไม่ได้
แนวทางที่ดีที่สุดคือ คุณจำเป็นต้องรู้ ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นจริง เพื่อจะได้ ไม่พลาดโอกาส ในการได้รับสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุด

Related posts