ไม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้าน สมัครสินเชื่อได้ไหมครับ ?

ไม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้าน สมัครสินเชื่อได้ไหมครับ ?

Q : ไม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้าน สมัครสินเชื่อได้ไหมครับ ?

A : ขออนุญาตตอบคำถามนะคะ

สามารถสมัครได้ค่ะ มีเพียง1-2 ธนาคารเท่านั้น ที่ผู้สมัคร จำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์บ้าน

แต่ถ้าไม่มี ธนาคารอนุโลม ให้ใช้ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเรียกเก็บเงิน ค่าโทรศัพท์มือถือ แบบจดทะเบียนรายเดือน ที่เป็นชื่อผู้สมัคร แทนได้ค่ะ

*คำแนะนำ* อย่างที่เคยกล่าวไว้ หลายๆ บทความค่ะ

ทุกช่องของการกรอกในใบสมัคร มีผลกับการพิจารณาทั้งสิ้น

แต่ถ้าบางข้อ ที่ธนาคารต้องการ แล้ว เราไม่ตรง ตามนั้น

ไม่ต้องกังวลค่ะ ค่อยๆหาข้อมูล หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะคุณสมบัติที่เรามี

อาจจะตรงกับ นโยบาย ของบางธนาคาร ก็ได้ค่ะ

Related posts