เตรียมจ่ายเพิ่ม ประกันสังคมเตรียมปรับเบี้ยจาก 750 เป็น 1,000 บาท

เตรียมจ่ายเพิ่ม ประกันสังคมเตรียมปรับเบี้ยจาก 750 เป็น 1,000 บาท

สำหรับการแบ่งการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน ดังนี้ คือ ผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาท จะใช้ฐานคำนวณเดิม เก็บเงินเข้ากองทุน 750 บาท เงินเดือน 16,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท จะเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 800 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่วนผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จะเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 1,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 250 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนและจ่ายค่าประกันสังคมใหม่นั้น เพื่อส่งผลดีต่อประชาชน เพราะแบบเดิมใช้มากว่า 27 ปี ซึ่งปัจจุบันผู้มีเงินเดือน 15,000 บาท อยู่ที่ 32% ส่วนก่อนหน้านั้นมีเพียงแค่ 10%

สำหรับสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิในระยะสั้น คือ ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินประกันว่างงานจากเดิม 7,500 ปรับเป็น 10,000 บาท หากเจ็บป่วยจากเดิมได้ 50% จะปรับสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท ขณะที่เงินสงเคราะห์เพื่อการดูแลบุตร เดิมทีจ่ายที่ 90 วัน จำนวน 22,500 บาท แต่ปรับขึ้นเป็น 30,000 บาท ในส่วนสิทธิระยะยาวกรณีเงินส่วนเงินชดเชยบำนาญจะจ่ายเพิ่มจาก 3,000 บาท เป็นจ่ายสูงสุด 4,000 บาท

Related posts