สินเชื่อไม่เช็คบูโร 2562 – 2563 มีที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันนี้ การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่ จะต้องมีการเช็คข้อมูลเครดิตบูโร
แต่ก็ยังมีสินเชื่อบางประเภท บางสถาบันการเงิน
ที่ยืดหยุ่นสูง และ ไม่ตรวจสอบประวัติค้างชำระหนี้ 1 ในนั้นคือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถกับ Daingern.com

บริหารงานภายใต้บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ maiหมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
และได้รับบัตร ส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI
ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค (FinTech) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ผ่านง่ายกว่าด้วยการ รีไฟแนนซ์รถยนต์ แบบ P2P Lending อย่างแท้จริง

 1. ไม่เช็คประวัติค้างชำระหนี้
 2. ติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้
 3. ดอกเบี้ยต่ำสุด เริ่มต้น 0.69 % ต่อเดือน
 4. รับรถเก่าสูงสุด 15 ปี
 5. ไม่ต้องมีผู้ค้ำ
 6. ไม่เช็คภาระหนี้
 7. ไม่โอนเล่ม ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
 8. ดอกเบี้ย ทุกรุ่น ทุกปีรถ รับประกันถูกที่สุดที่ 0.69% ต่อ เดือน
 9. ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน
 10. รับรถทั่วประเทศไทย รับรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท ยกเว้นรถเกรย์มาร์เก็ต รถมอเตอร์ไซค์
  รถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่นรถแท๊กซี่ และรถยนต์ที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 1. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 2. ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย
 3. ผู้กู้มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่งถาวร หรือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 4. ผู้กู้ไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
 5. ผู้กู้ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเดียวกับผู้ให้บริการ
 6. ผู้กู้ไม่เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ให้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 7. ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform ทั้งหมดของผู้กู้ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด รวมทั้งผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของผู้กู้ที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึง ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง จำนวนรายได้ ที่มาของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้กู้
 8. ผู้กู้จะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้กู้เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้กู้มีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น

คำแนะนำการใช้ข้อมูล

 • รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด
 • โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจและยื่นเอกสารการสมัคร

update ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2562

Related posts