เคยติด black list ต้องเคลียยอดหมดแล้ว นานเท่าไหร่ ข้อมูลจึงจะถูกล้างออกจาก เครดิตบูโร และเริ่มสมัครสินเชื่อ ได้อีกครั้ง

เคยติด black list ต้องเคลียยอดหมดแล้ว
นานเท่าไหร่ ข้อมูลจึงจะถูกล้างออกจาก เครดิตบูโร
และเริ่มสมัครสินเชื่อ ได้อีกครั้ง

เรื่องเงิน เป็นเรื่องที่แต่ละคนต่างมีเหตุผล ที่แตกต่างกัน และ การที่บางคน เคยติด black list ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะทุกอย่างแก้ไขได้
เพียงแต่ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติทางการเงิน ที่ธนาคาร เขาจะดูเรา ซึ่งมันก็ถูกต้องของเขา
วันนี้ เราแค่ ต้องแยกให้ออก ระหว่าง เรื่องการเงิน และ เรื่องอื่นๆ เท่านั้นเองค่ะ
นโยบายการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารในเบื้องต้นมีความคล้ายกัน แต่ แตกต่างกัน ที่นโยบายเชิงลึก
ข้อหลังนี้ ต่างหาก ที่ทำให้บางธนาคารอนุมัติ แต่บางที่ ” ไม่ให้ ” ซึ่งข้อมูลเครดิตบูโร ถือเป็นข้อหนึ่ง ที่สำคัญอย่างยิ่ง
1. ถ้าเคยติด blkcklist และ เคลียยอดหมดแล้ว บางธนาคารบอกว่า สมัครได้เลย แต่อนุมัติหรือไม่ เขาตอบไม่ได้
แต่บางธนาคารบอกว่า ต้องรอให้ครบ 3 ปี ก่อน จึงจะลองยื่นใหม่ได้
2. การล้างข้อมูลจากเครดิตบูโร ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลค่ะ การไม่มีข้อมูลใดๆ ในบูโร ไม่ใช่เรื่องดี สำหรับคนที่อยากขอสินเชื่อ เพราะธนาคาร ไม่เห็นพฤติกรรมการชำระหนี้ของเรา บางทีธนาคารก็วิเคราะห์ลำบากค่ะ ว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้ว จะได้รับชำระคืนไหม

ดังนั้นข้อมูลในบูโรควรมี แต่ต้องเป็นข้อมูลที่ดี ส่วนในกรณีที่เราจ่ายหนี้หมด และ อยากให้ล้างข้อมูล เครดิตบูโร จะเก็บข้อมูลไว้ 36 เดือน หรือ 3 ปี ค่ะ

หมายเหตุ
1. ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และ มีกฎเกณฑ์รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมากมาย
2. และเนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายในของธนาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ให้ข้อมูลได้ตามกฎกติกาและข้อบังคับเท่านั้น
3. อย่างไรก็ดี เครดิตสไมล์แนะนำให้ทุกท่าน ค่อยๆวิเคราะห์ และ เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนนะคะ
ทีมงานของเรายินดีให้คำแนะนำ ให้ดีทีสุด เท่าที่จะสามารถทำได้เลยค่ะ

Related posts