สมัคร “สินเชื่อส่วนบุคคล” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคล แตกต่างจากสินค้า หรือ บริการอื่นๆ ตรงที่ สินค้าอื่นๆ ถ้าเราสนใจหรือมีความต้องการซื้อหรือใช้บริการ เราอาจจะทำได้เลย
แต่สำหรับ สินเชื่อบุคคลของธนาคาร เราจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ธนาคารนั้นๆกำหนดไว้ก่อน เราจึงจะสามารถสมัครได้
ซึ่งคุณสมบัติของแต่ละธนาคาร ก็มีความแตกต่างกัน เราสรุปมาให้ง่ายๆ ให้คุณได้ตรวจสอบ ว่าวันนี้ คุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่

สมัคร “สินเชื่อส่วนบุคคล”
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ตารางเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

Related posts