สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่าย ยอดนิยมแห่งปี 2561 – 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่าย
ยอดนิยมแห่งปี 2561 – 2562

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินสด และ เลือกสมัครสินเชื่อ เราก็อยากได้แบบง่ายๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก แล้วมีที่ไหนบ้าง มาดูกันค่ะ

1. สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ CITI

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ CITI
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 1.5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้น 13.99% ต่อปี – 28% ต่อปี
 • อนุมัติไวที่สุด ภายใน 1-2 วันทำการ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระเริ่มต้น 12 เดือน – สูงสุด 60 เดือน
 • สะดวก รวดเร็ว โดยการส่งเอกสารการสมัคร ผ่านทาง e-mail ได้ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป(สำหรับเจ้าของกิจการ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีมีรายได้อื่นในสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

2. สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย cimb thai

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย cimb thai
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 1.5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9% ต่อปี ผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 13.33% ผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน สำหรับ ผู้มีรายได้ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 18% ผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว) และ อายุงานรวมอย่างน้อย 1 ปี
จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป(สำหรับเจ้าของกิจการ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีมีรายได้อื่นในสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

3. สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 1.5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ 70,000 – 99,999 บาท ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ 30,000 – 69,999 บาท ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 24.99% – 27.99 %ต่อปี สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
อายุ 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว) และ อายุงานรวมอย่างน้อย 1 ปี
จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป(สำหรับเจ้าของกิจการ)
ผู้สมัครต้องมีที่อยู่อาศัย และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีมีรายได้อื่นในสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

4. สินเชื่อส่วนบุคคลเจมันนี่

สินเชื่อส่วนบุคคลเจมันนี่
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 5 แสนบาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้น 24% ต่อปี – 28% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัญชาติไทย อายุ 20 – 55 ปีบริบูรณ์ ( ณ วันที่สมัคร )
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
อายุงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป และพ้นช่วงทดลองงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีมีรายได้อื่นในสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

5. สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB SPEEDY LOAN

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB SPEEDY LOAN
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินภายในวันถัดไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สมัคร เมื่อได้รับการอนุมัติ สำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และ 3 วัน สำหรับบัญชีธนาคารอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
อายุ 20 – 60 ปี
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป และพ้นช่วงทดลองงาน
จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป(สำหรับเจ้าของกิจการ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีมีรายได้อื่นในสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

Related posts