เปรียบเทียบ ศึกษา เลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด ผ่อนน้อย ผ่อนนาน สิทธิประโยชน์ดีที่สุด


ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน (KK Personal Loan)

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 1.5 ล้านบาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด เริ่มต้น 13.99% ต่อปี*
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเงินสด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และผ่อนจ่ายได้ง่ายสบายขึ้น
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายใน 1 วัน หลังจากพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ คลิกเพื่อซ่อน ↑
อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก เริ่มต้น 13.99% ต่อปี - 27.99% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน - 60 เดือน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อแสดง/ซ่อน ↓↑
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล แบบ ไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร 20 ปี - 60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป และพ้นช่วงทดลองงาน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สลิปเงินเดือน/ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ฟรี ( ไม่มีค่าธรรมเนียม )
ค่าอากรสแตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
คำแนะนำการใช้ข้อมูล รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร
โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่ 02 ธ.ค 2562

» คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)(CIMB THAI)

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ 1.5 ล้านบาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร)
 • อัตราดอกเบี้ย 9% ผ่อนชำระ 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ผ่อนชำระ 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 13.33% ผ่อนชำระ 36 เดือน สำหรับ รายได้ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 18% ผ่อนสูงสุด 60 เดือน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาระหนี้ไม่สูง และต้องการสินเชื่อ เพื่อลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

รายละเอียดสินเชื่อ คลิกเพื่อซ่อน ↑
อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก เริ่มต้น 9% ต่อปี - 28% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน - 60 เดือน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อแสดง/ซ่อน ↓↑
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร 21 - 59 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี)
รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป และพ้นช่วงทดลองงาน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน/ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ฟรี ( ไม่มีค่าธรรมเนียม )
ค่าอากรสแตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
คำแนะนำการใช้ข้อมูล รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร
โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่ 02 ธ.ค 2562

» คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

ทำอย่างไร ? จึงจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อแต่ละธนาคารมีข้อเด่นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกพิเศษ อาชีพ และเงินเดือนของผู้สมัคร วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น

ดังนั้นการที่คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และโปรโมชั่นดีที่สุด ควรเตรียมความพร้อมดังนี้นะคะ

1. ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
2. มีวินัยในการใช้จ่าย และมีประวัติการชำระเงินที่ดี
3. ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
4. มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

การกู้สินเชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน และมีข้อมูลปลีกย่อย
สิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อ
อย่าลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยอดผ่อนชำระต่อเดือน โปรโมชั่นการอนุมัติ และ ข้อมูลอื่นๆ
เพื่อให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และ ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

Q&A กับเครดิตสไมล์


คุณจันทร์เพ็ญ ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด 9% หรือ 13.99% ต่อปี วงเงิน 500,000 บาท ผ่อน 12 หรือ 24 เดือน ยอดผ่อนต่อเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท อนุมัติมั๊ยคะ?
คุณจันทร์เพ็ญ ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด 9% หรือ 13.99% ต่อปี วงเงิน 500,000 บาท ผ่อน 12 หรือ 24 เดือน ยอดผ่อนต่อเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท อนุมัติมั๊ยคะ และถ้าอนุมัติ จะเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบไหนดี ระหว่างดอกต่ำระยะสั้นแค่ 3 -6 เดือน หรือ ดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา
ดิฉันสนใจสมัครสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยถูกค่ะ
ดิฉันสนใจสมัครสินเชื่อบุคคลที่ดอกเบี้ยถูกค่ะ ขอวงเงิน 250,000 บาท ต้องการดอกเบี้ย 9% ผ่อน 36 เดือน ดิฉันมีเงินเดือน 50,000 และ ภาระหนี้ไม่สูง มีโอกาสจะผ่านมั๊ยคะ?
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการยื่นกู้สินเชื่อ
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการยื่นกู้สินเชื่อ เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
ต้องการกู้สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน
ต้องการกู้สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน และ ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ตัดสินใจอยู่ ระหว่าง อัตราดอกเบี้ย13.99% ผ่อน 60 เดือน กับ 13.33% ผ่อน 36 เดือน ดิฉันมีเงินเดือน 150,000 บาท ต้องการวงเงินกู้ 600,000 บาท ภาระหนี้สูงอยู่นะคะ เครดิตสไมล์ช่วยดิฉันเลือก และช่วยวิเคราะห์โอกาสการอนุมัติให้ดิฉัน ได้ไหมคะ ?

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 CreditSmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ